Personvern

Personopplysningene dine blir godt tatt vare på, i tilfelle du lurte. Her får du vite hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem. 


Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som
person. Eksempler på slike opplysninger er navn, adresse,
e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer.

Hvilke opplysninger lagrer vi? 
For det første lagrer vi opplysningene du gir oss via kontaktskjemaet. Dette
er navn og e-postadresse, som vi naturlig nok bruker til å kommunisere
med deg. Disse opplysningene er det kun Din Hverdagshjelp som har
tilgang til.

Hvilke opplysninger deler vi med andre? 
Vi deler ikke personopplysningene dine med noen andre, med mindre det
blir pålagt oss i lov, forskrift eller dom. 

Hvilke rettigheter har du?
Du kan når som helst kreve at vi sletter, retter eller gir deg innsyn i
personopplysningene dine. Du kan også kreve at vi begrenser behandlingen
av dem eller nekte å gi samtykke i det hele tatt. Opplysningene er jo tross alt
dine. 

Du har også rett til kreve dataportabilitet. Det vil si å få flyttet, kopiert eller
overført opplysningene fra en virksomhet til en annen. 

Hvem kan du ta kontakt med?
Du kan kontakte Datatilsynet hvis du mener vi behandler
personopplysningene dine feil. Men vi håper selvsagt du tar kontakt med
oss først, slik at vi kan ordne opp i saken.